Om Væksttur

1. Vækstbesøg
2. Ansøgning og valg af rådgiver
3. Vækstforløb
4. Testforløb
5. Godkendelse
6. Implementering
1

Vækstbesøg

Væksttur 20/21 projektet er i fuld gang med at hjælpe SMV’er med at vækste. Der bliver på nuværende tidspunkt ikke taget nye virksomheder ind til Vækstforløb. Her kan du læse om den proces, som de deltagende virksomheder har eller kommer til at gå gennem i projektet.

Væksttur-projektet startede med at interesserede virksomheder tog kontakt til projektlederen i deres lokale destinationsselskab. Når en virksomhed havde sagt ja til at deltage, blev en forretningsudviklinger og en projektleder sendt ud til et vækstbesøg hos SMV’en.

Formålet med vækstbesøget var at gøre virksomheden klogere på projektet, og at gøre os klogere på deres ønsker og drømme for fremtiden. På baggrund af vækstbesøget indstillede vores forretningsudviklinger og projektlederen virksomheden til vækstpanelet.

Vækstpanelet havde til opgave at vurdere, om virksomheden passede ind i projektet, om der var mulighed for at trække på andre projekter og brugte erfaringer fra tidligere forløb til at kvalificere indstillingen af virksomhedens vækstpotentiale.

2

Ansøgning og valg af rådgiver

Når vækstpanelet godkendte en virksomheds ansøgning, skulle virksomheden lave en opgave-beskrivelse og finde en rådgiver, der havde til opgave at hjælpe med at udarbejde en vækstplan.

Projektlederen fra det lokale destinationsselskab bistod virksomheden i processen, så de kom sikkert gennem alt det formelle. Denne fase er en smule bureaukratisk med flere formelle krav, der skulle opfyldes. Ikke desto mindre var den vigtig for, at virksomhederne kunne blive godkendt.

Hver virksomhed skulle indhente tre tilbud og derfra vælge en rådgiver. Derefter blev en endelig ansøgning sendt af sted fra virksomheden. Når den blev godkendt og virksomheden modtog et tilsagn, kunne de gå i gang med den sjove del af projektet – nemlig deres vækstforløb.

3

Vækstforløb

Vækstforløbet skete i samarbejde med den valgte rådgiver. Det var her, virksomheden blev klædt på til at skabe vækst. Virksomhedens nuværende situation blev beskrevet og sammen med rådgiveren blev det kortlagt, hvilke strategiske tiltag og aktiviteter virksomheden skulle sætte i værk, for at nå deres vækstpotentiale.

Ved afslutningen af forløbet, havde rådgiveren udviklet en vækstplan, som var det centrale i projektets formål og grundlaget for finansiering af rådgiveren. Vækstplanen skulle derfor også være uddybende og handlingsgivende, så virksomheden vidste, hvordan de skulle komme videre med deres forretningsideer efter endt forløb.

Afhængigt af forløbet, har projektets forretningsudvikler og/eller projektleder fra det lokale destinationsselskab fulgt med i processen. Typisk har de deltaget i et opstarts- og afslutningsmøde.

4

Testforløb

En del af deltagervirksomhederne i Væksttur 20/21 havde mulighed for også at få tildelt et såkaldt testforløb.

Testforløbene lå i slutningen af hver udvalgt virksomheds vækstforløb. I et testforløb fik de mulighed for at teste løsninger, oplevelser, produkter mm. af på målgruppen og få en evaluering af, om det de har udviklet, også lever op til forventningerne.

Testforløbet sluttede af med en evaluering og en revision af vækstplanen.

5

Godkendelse

Vækstplanen skulle godkendes af virksomheden selv, da de skulle bruge den til at få virkeliggjort de aktiviteter og handlinger beskrevet i den. Derefter skulle den godkendes af projektlederne fra det lokale destinationsselskab.

Projektet havde også til opgave at sikre, at vækstplanen levede op til de opstillede kriterier. Først når vækstplanen var endelig godkendt, kunne udlæg til rådgiveren blive refunderet til virksomheden.

6

Implementering

Implementeringen af vækstplanen står virksomhederne selv for. Derfor er der blevet gjort meget ud af detaljeringsgraden i vækstplanen, for at give virksomhederne de bedste forudsætninger for at komme i mål.

Er du interesseret i at høre mere om selve forløbet, processer og resultater finder du kontaktinfo på alle projektlederne her.

Du kan også læse om de virksomheder, der deltog i projektet, her.